Přihlásit se
Nezateplené sklepy pod mým bytem - mohu platit menší nájemné?
Marcela Nováková
 25.4.2018
Jsem majitelkou přízemního bytu v cihlovém bytovém domě a pod mým bytem jsou nezateplené sklepy, je možnost platit méně v nájmu?

 
PoradnaNezateplené sklepy
pronajmynemovitosti.cz
 25.4.2018
Dobrý den, pokud jsem správně pochopil Vaši situaci, tak jste vlastníkem bytu v domě s několika byty a platíte poplatky spojené s užíváním tohoto bytu, tj. zálohy na vodu, plyn, elektronickou energii, služby, eventuálně příspěvky do fondu oprav. Jestliže jsou pod vaším bytem nezateplené sklepy, pravděpodobně vám jde do bytu od podlahy zima a musíte topit více, než např. sousedé nad vámi. Způsob rozúčtování nákladů na teplo na vytápění stanoví vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, která s odlišnostmi v nákladech na vytápění vzhledem k umístění bytu počítá. Obecně platí, že se náklady na vytápění rozdělí na dvě části, složku základní a složku spotřební. Základní složka tvoří 30-50 % z celkových nákladů a rozdělí se mezi všechny vlastníky jednotek (bytů) vzhledem k podlahové ploše jednotek. Zbývající část je složkou spotřební, kterou hradí vlastníci jednotek v poměru dle skutečně naměřené spotřeby. Přílohy vyhlášky pak stanoví, jakým způsobem bude spotřeba modifikována, a to i vzhledem k poloze bytu v domě. Jedná se o značně sofistikovaný vzorec, který použije ten, kdo provádí rozúčtování tepla. V závislosti na umístění bytu jsou stanoveny koeficienty, které náklady na teplo modifikují. I v případě, kdy bych Váš dotaz nepochopil správně, a byt byste užívala na základě nájemní smlouvy, podle které platíte pronajímateli nájem a služby, je způsob rozúčtování tepla stejný. Nájem jako takový (bez služeb) záleží na dohodě stran, právo na snížení nájemného z důvodu, že máte v bytě zimu, vám ve vztahu k pronajímateli automaticky nevzniká. Nicméně dohodě nic nebrání. Nad rámec doplňuji, že dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. má být teplota vytápěných vedlejších místností (chodby, předsíně aj.) v otopné sezóně alespoň 15°C. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.