Přihlásit se
Mám v obecním bytě jen trvalý pobyt, ale nebydlím v něm. Platila bych event. dluh ?
Lucie Valečková
 15.4.2018
Mám dotaz ohledně obecního bytu. Jedná se o to, že moje matka bydlí v obecním bytě již přes 20 let. Mě udělala spolumajitelem bytu, abych po její smrti mohla byt dále užívat a nepřišla o něj. Mám obavy, kdyby se něco stalo, kdyby se například neplatil nájem a vznikal by dluh, jestli to za mnou půjde, i když v tom bytě nebydlím, ale mám tam trvalý pobyt.

 
PoradnaObecní byt
pronajmynemovitosti.cz
 16.4.2018
Dobrý den, dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že mi není blíže znám právní titul, na jehož základě vaše matka byt užívá (pravděpodobně nájemní smlouva), a nejsem seznámen s dalšími rozhodnými skutečnostmi, než těmi popsanými ve Vašem dotazu, mohu na Váš dotaz odpovědět toliko pouze s odkazem na obecnou právní úpravu, zejména úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. S ohledem na to, že uvádíte, že vaše matka bydlí v obecním bytě a má povinnost platit nájem, předpokládám, že s obcí jako pronajímatelem uzavřela nájemní smlouvu. Ve vašem případě je důležité rozlišit, zda v bytě máte trvalé bydliště, avšak nejste nájemcem bytu, tzn., že jste s obcí neuzavřela nájemní smlouvu, nebo naopak situaci, kdy jste vedle vaší matky dalším nájemcem bytu a nájemní smlouvu jste uzavřela. V prvním případě by dluhy na nájemném vznikaly výhradně Vaší matce, ve druhém případě by záleželo na smluvním ujednání, avšak pravděpodobně byste byla zavázána hradit nájemné společně a nerozdílně s vaší matkou. Pokud by tedy matka nájemné neuhradila, mohl by se pronajímatel obrátit na Vás a požadovat úhradu dluhu po vaší osobě. Nad rámec doplňuji, že v případě smrti vaší maminky se v dědickém řízení řeší i dluhy zůstavitele a k jejich úhradě můžete být za určitých podmínek povinna jako dědička.  
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.