Přihlásit se
Využití půdních prostor
Martina Černá
 11.4.2018
Dobrý den, můj syn si s přítelkyní pronajal byt ve staré zástavbě, kde je půda a kóje na půdě. Má nárok na užívání půdy. Co má dělat, když pronajímatel uzamkl ty kóje s tím, že je bude využívat jeho známý, který bude mít byt v celém jednom patře, a syn s přítelkyní a sousedkou mohou být rádi, že jim nechá kousek místa, kde mohou sušit na 4 šňůrách prádlo. Nebo si mohou sušit prádlo v mokrém sklepě. Je někde uvedeno, že se pronajímatel dopouští protiprávního jednání, když jim brání v užívání půdy? Podle mého názoru s nimi takto jedná, že jsou ještě mladí a nechají si všechno od něho líbit. Co mají dělat?

 
PoradnaVyužití půdních prostor
pronajmynemovitosti.cz
 12.4.2018
Dobrý den. Dovolte, abych v prvé řadě uvedl, že vzhledem k tomu, že nemám k dispozici uzavřenou nájemní smlouvu a neznám úpravu poměrů v domě, mohu se k vašemu dotazu vyjádřit v obecné rovině s odkazem na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Úvodem považuji za důležité upozornit, že je nutné vymezit, co konkrétně půdní kóje představují. Zda se jedná o prostory náležející k určitým bytům (součást jednotky), či jde o samostatný nebytový prostor, nebo zda vznikly pouhým „přehrazením“ půdy. Nájemní smlouva by měla jednoznačně specifikovat, co je předmětem nájmu. Předmětem nájmu pak může v případě vašeho syna být např. i) byt a půdní prostor jako celek, ii) byt a půdní prostor bez půdní kóje, iii) byt, půdní prostor + půdní kóje, iv) byt a půdní kóje bez půdního prostoru. Od předmětu nájmu se obvykle odvíjí i výše nájemného. Pronajímatel má povinnost umožnit nájemci nerušený výkon nájemního práva, tj. užívání předmětu nájmu. Jestliže bylo v nájemní smlouvě ujednáno, že předmětem nájmu jsou i půdní kóje a váš syn – nájemce, za půdní kóje platí nájemné, pak ho pronajímatel nesmí v přístupu omezovat. Pokud však nájemní smlouva stanoví, že nájemce je oprávněn užívat půdní prostor, záleží na výše uvedeném, a sice zda jsou půdní kóje součástí tohoto půdního prostoru, tj. nenáleží k bytům (součást jednotky) nebo nejsou samostatným nebytovým prostorem. Pokud by byly součástí půdního prostoru a pokud by byl sjednán jeho nájem, pak rovněž ani v tomto případě nemůže pronajímatel nájemce ve výkonu jeho práva omezovat. Nejsou-li půdní kóje součástí půdního prostoru a předmětem nájmu je vedle bytu půdní prostor, pak nájemce právo užívat kóje nemá. Jestliže je zpřístupnění půdního prostoru a půdních kójí projevem dobré vůle pronajímatele, nájemce právo na jejich užívání nemá. Rozhodne-li se pronajímatel půdní kóje znepřístupnit, nelze mu v tomto bránit. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.