Přihlásit se
Jak se řeší nájemní smlouva při rozchodu ?
Martin Kulhánek
 21.3.2018
Před pěti lety jsem si po rozvodu pronajal domek pro sebe a své dvě děti ve střídavé péči. Po 2 letech se k nám přistěhovala přítelkyně se svými třemi dětmi. V současné době jsme rozešli, ale bývalá přítelkyně nechce dům opustit. Smlouvu mám jen na sebe, ona v ní nefiguruje a ani se přímo na platbě nájmu nijak nepodílí. Částečně to kompenzuje nákupy potravin, i když v neodpovídající míře. Na mou opakovanou žádost, aby si sehnala jiné bydlení, nereaguje. Prý si tu zvykla, má tu práci a děti školu. Soužití všech však přináší mnoho problémů a je fakticky nevyhovující. Jaké mám možnosti k řešení?

 
PoradnaŘešení nájemní smlouvy při rozchodu
pronajmynemovitosti.cz
 22.3.2018
Jestliže vaše bývalá přítelkyně není stranou nájemní smlouvy a neuzavřeli jste spolu podnájemní smlouvu, vystupuje v tomto vztahu spolu se svými dětmi jako člen domácnosti. Jakožto nájemce, který užívá byt z titulu nájemní smlouvy, jste aktivně legitimován k vystěhování členů vaší domácnosti. Doporučoval bych dotyčnou, případně i její plnoleté děti, písemně vyzvat, aby předmětný dům v přiměřené lhůtě vyklidily. Pokud tak neučiní, domáhal bych se vyklizení soudní cestou na základě žaloby na vyklizení. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.