Přihlásit se
Zavření domu stavebním úřadem - náhrada bydlení ?
René Novák
 21.2.2018
Máme právo od majitele domu žádat náhradní bydlení, když barák zavře stavební úřad? Bydlí nás tady sedm a jedno dítě. Máme nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Popravdě už hledáme dlouho podnájem nemovitosti v Brně a nedaří se. Bojíme se, že když stavební úřad zavře dům, nebudeme mít kam jít. V práci jsme se taky ptali, ale bydlení nedávají. Jak postupovat dál?

 
PoradnaZavření domu stavebním úřadem
pronajmynemovitosti.cz
 23.2.2018
Dobrý den René, jestliže orgán veřejné moci rozhodne, že je nutno s budovou, níž se bytová jednotka nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, umožňuje občanský zákoník pronajímateli vypovědět nájem podle ust. § 2288 odst. 1, písm. c). V takovém případě je nájem vypovězen s tříměsíční výpovědní dobou, jejímž hlavním smyslem je poskytnout nájemci dostatečnou dobu na to, aby si mohl zajistit další nové/ bydlení. V běhu této doby dále náleží pronajímateli i nájemci všechna práva a povinnosti, které jim z nájmu vyplývají. Dál tedy můžete byt užívat, zároveň jste ale povinen za užívání bytu platit pronajímateli nájemné. Nájem pak končí uplynutím této doby, přičemž doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi nájemci. Na rozdíl od úpravy, která byla účinná do 31. 12. 2013, již podle v současnosti platného občanského zákoníku není pronajímatel povinen zajistit nájemci bytovou náhradu. V případě, že vám bude nájem vypovězen, není pronajímatel povinen hledat vám náhradní byt či ubytování. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.