Přihlásit se
Nájem části družstevního bytu
Petr Bůček
 8.2.2018
Zajímalo by mě, jak je to ve skutečnosti s podnájmem u družstevních bytů v případě, že se jedná o podnájem pouze části bytu s tím, že nájemce daný byt trvale obývá. Je zde potřeba souhlasu pronajímatele s podnájmem - jako je tomu v případě, že nájemce byt neužívá a celý jej poskytne do podnájmu, nebo nikoliv?

 
PoradnaNájem části družstevního bytu
pronajmynemovitosti.cz
 8.2.2018
Dobrý den Petře, nájem družstevního bytu se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud není stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu mimo zákon o obchodních korporacích rovněž ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která upravují nájem bytu a nebytových prostor. Občanský zákoník stanoví, že nájemce může dát část bytu třetí osobě do podnájmu, pokud v bytě sám bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Pokud tedy jako nájemce v bytě dále bydlíte, není nutné vyžadovat souhlas družstva. Nezapomeňte ale oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob, které žijí v bytě (a to nejpozději do dvou měsíců). Je nutné si ovšem dát pozor také na to, co je uvedeno ve stanovách družstva, které mohou rovněž možnost podnájmu vyloučit. Pokud by stanovy podnájem vylučovaly, nebylo by možné uzavřít podnájemní smlouvu bez souhlasu družstva, i pokud byste část bytu jako nájemce stále obýval. I v takové situaci byste se však mohl pokusit požádat družstvo o souhlas. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.