Přihlásit se
Může mi majitel bytu zakázat návštěvy ?
Michal Praha
 8.2.2018
Mám s rodinou pronajatý byt v penzionu, je tu více bytů. V jednom z nich bydlí i paní P. a má pronajatou i hospodu pod námi. Není majitelkou. Nejdříve přišla s tím, ze dvůr užívat nemůžeme, pouze když jí dáme 50 Kč denně. Ptal jsem se majitelů a ti mi řekli, že dvůr užívat můžeme zadarmo. Pani P. tvrdí, že si nemůžeme pozvat návštěvu, majitele řekli, ze můžeme pouze rodinné příslušníky. Tak bych se chtěl zeptat, jestli opravdu nemůžeme mít žádné návštěvy, například kamarádku? Není to omezovaní osobní svobody?

 
PoradnaZákaz náštěv majitelem
pronajmynemovitosti.cz
 8.2.2018
Dobrý den Michale, na začátek mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho nájemního vztahu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko ze zákonné úpravy nájmu bytu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejprve je nutné uvést, že do smluvního vztahu, jehož předmětem je pronájem bytu, vstupujete s pronajímatelem (vlastníkem) bytu. Mezi vámi a jiným nájemcem, byť by se jednalo o nájemce, který si od pronajímatele pronajímá prostory velkého rozsahu nebo větší množství bytů, nevzniká žádný právní vztah. Z uvedeného vyplývá, že ani jakákoliv nařízení ze strany tohoto jiného nájemce vztahující se k předmětu vašeho nájmu, nejste povinen jakkoliv respektovat.Nadto si dovoluji uvést, že zákaz návštěv nelze v rámci nájemního vztahu nájemci uložit ani ze strany pronajímatele bytu, přičemž pokud by nájemní smlouva takové ujednání obsahovala, nebude se k němu dle ustanovení § 2239 občanského zákoníku s největší pravděpodobností přihlížet, jelikož se jedná o ujednání, jenž je vzhledem k okolnostem nájemního vztahu zcela zjevně nepřiměřené. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.