Přihlásit se
Spolubydlící
Lukáš Weber
 7.2.2018
Bydlím v bytě s 2 spolubydlícími. Každý máme svůj pokoj. Máme společnou nájemní smlouvu s majitelem. Spolubydlící mi zakazují návštěvy přátel, prý je to narušení jejich soukromí, přičemž se jedná o návštěvy 2 x týdne a většinou jsme v mém pokoji a neděláme hluk. Ve smlouvě nic o návštěvách zmíněné není. Mají na to právo?

 
Poradna
pronajmynemovitosti.cz
 7.2.2018
Úvodem dovolte, abych zmínil, že bez znalosti konkrétních ujednání obsažených ve Vaší nájemní smlouvě mohu na váš dotaz odpovědět pouze s odkazem na obecnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Vycházím ze skutečnosti, že jste s pronajímatelem uzavřeli nájemní smlouvu tak, že jste v ní všichni spolubydlící uvedeni na straně nájemce, tzn., že jste tzv. společní nájemci. Obecnětedy platí, že společní nájemci mají k předmětu nájmu a z nájemní smlouvy stejná práva a povinnosti. Při rozhodování v závažných věcech týkajících se společného nájmu, má každý nájemce jeden hlas. Je tedy otázkou, do jaké míry frekvence návštěv spadá do kategorie záležitostí, ve kterých Vás mohou ostatní spolubydlící řekněme přehlasovat a požadovat, abyste v tomto směru výkon svého nájemního práva omezil. Domnívám se, že záleží na konkrétních okolnostech návštěv, tzn. nejen, jak často návštěvy probíhají, ale co je jejich předmětem, zda u Vás známí často přespávají, zda užívají vodu, spotřebiče v bytě, jsou hluční apod. Není rozhodné, zda trávíte čas především ve Vašem pokoji, nebo ve sdílených místnostech. Návštěvníci sdílené prostory pravděpodobně využívají, např. toaletu, a pohyb v bytě může ostatní nájemce rušit ve výkonu jejich nájemního práva. Stejně tak námitka vašich spolubydlících o zásahu do jejich soukromí může být oprávněná. Spolubydlení a společný nájem jsou otázkou vzájemných kompromisů. Jestliže četnost návštěv a jejich průběh obecně přesahuje únosnou mez, domnívám se, že po vás spolubydlící skutečně mohou požadovat, abyste je omezil. Samozřejmě primárně je vše na dohodě. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.