Přihlásit se
Snížení nájmu při omezování
Kateřina
 7.2.2018
Mám pronajatý byt v paneláku již cca 4 roky, nyní se celý bytový dům zatepluje. Před dvěma lety jsem uvažoval, že se odstěhuji jinam, při rozhovoru s majitelkou jsme se mimo jiné bavili, že jsem kdysi zažil zateplování a bylo to šílení v té době v bytě bydlet. Byl jsem ujištěn, že se o zateplování vůbec neuvažuje, ale na to nemám důkaz. Nynější bydlení je v podstatě bydlení na staveništi, děsný hluk, který se nese panely po celém domě, prach, ztráta soukromí a nemožnost větrat (lešení), začínají pracovat v 6 ráno do 18 včetně sobot. Mám nárok na nějakou slevu, pořípadě na jak velkou a jak ji formulovat, o jaký § se „opřít“?

 
Poradna
pronajmynemovitosti.cz
 7.2.2018
Dobrý den Katko, jelikož neznám přesné okolnosti případu a zejména znění nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z právních předpisů upravujících nájem bytu. V každém případě mám pak za to, že pokud z důvodu hluku či nadměrné prašnosti stavby není možné byt řádně užívat, a tedy pronajímatel nedokáže byt udržovat ve stavu způsobilém k obvyklému bydlení, máte právo postupovat podle ustanovení zákona týkajících se poškození a vad bytu. Podle těchto ustanovení zákona (zejména ustanovení § 2264 a násl. občanského zákoníku) máte skutečně právo požadovat po pronajímateli slevu z nájmu. Za tímto účelem byste měl pronajímatele o nedostatcích vyrozumět a požadovat nápravu, resp. s ohledem na skutečnost, že náprava v dané situaci není možná, též alternativně rovnou slevu z nájemného, a to až do doby, než bude byt opět způsobilý k obvyklému užívání bez jakýchkoliv omezení. Lze tedy poté uvažovat rovněž i tom, že byste jako nájemce mohl z důvodu dlouhodobější nezpůsobilosti bytu nájem vypovědět, a to dokonce bez výpovědní doby. Pokud by nicméně pronajímatel výpověď neakceptoval a bránil by se například soudně, lze očekávat, že následné spory týkající se toho, jak moc bylo užívání bytu omezeno a zda už se jednalo o takové omezení, které skutečně možnost výpovědi odůvodňovalo, by byly značně rozsáhlé a konec sporu značně nepředvídatelný. Pokud byste se tedy chtěl vydat touto cestou, doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc nejlépe u advokáta, který s Vámi celý postup projde i s ohledem na znění nájemní smlouvy a na všechny podrobnosti případu, se kterými při sepisu této odpovědi nejsem seznámen. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.