Přihlásit se
pronajem chalupy
radim
 21.11.2015
Vlastníme s manželkou chalupu (SMJ) a rozhodli jsme se poskytovat ubytování v soukromi. Jak postupovat? Jedna se o podnikani? Je třeba ŽL? Musíme vést evidenci ubytovaných? Jake částky se daní (odpocty)? Jak je to s poplatky obci? Děkuji za odpověď.

 
PoradnaUbytování
Pronajmy nemovitosti
 23.11.2015
Dobrý den. Ve vašem případě (předpokládám, že jste myslel SJM tedy společné jmění manželů) se příjmy z pronájmu řídí paragrafem 9 výše uvedeného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud pronajímáte nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňují se příjmy z pronájmu pouze u jednoho z nich. Pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmů podle § 9 zákona o daních z příjmů. Od příjmů si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo procentem z příjmů z pronájmu. Kterou z možností vyberete, záleží jen na vás. Od prvního ledna 2015 však nebude možné způsob uplatnění výdajů měnit. V případě uplatnění výdajů ve skutečné výši musíte vést záznamy o příjmech a výdajích, vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváříte, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácíte mzdy. Pokud se však rozhodnete vést účetnictví, přestože k tomu nemáte podle účetních předpisů povinnost, pak postupujete podle těchto předpisů. Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů z pronájmu nemovitosti, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. Při využití paušálních výdajů musíte vést evidenci o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s pronájmem. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.