Přihlásit se
Zálohy
Hana
 17.9.2015
Jaké položky mohou obsahovat zálohy na úhrady spojené s užíváním bytové jednotky? Lze, kromě běžných položek, jako je voda, teplo, elektřina, servis výtahu, úklid společných prostor atd... zahrnout i pojištění nemovitosti a správa nemovitosti?

 
PoradnaZálohy
pronájmy nemovitostí
 23.9.2015
Milá Paní Hano,
záloha na úhradu spojenou s užíváním bytové jednotky může obsahovat ty služby, na kterých se pronajímatel s nájemcem dohodne a které s užíváním bytu souvisí.

Za služby spojené s užíváním nájemního bytu považujeme zejména:
-dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody
-dodávku vody a odvádění odpadních vod
-provoz výtahu
-osvětlení společných prostor v domě
-úklid společných prostor v domě
-odvoz odpadních vod a čištění jímek
-umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů
-odvoz komunálního odpadu


Mezi služby spojené s nájmem rozhodně nepatří:
-Fond oprav
-Splátka anuity v bytovém družstvu
-Pojištění bytu a domu ( jedna se o základní pojištěni bytu nebo domu pojištěni domácnosti je věci nájemce )
-Správa bytové jednotky
-Odměna statutárních orgánů
-Náklady spojené s užíváním nebytových prostor
 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.