Přihlásit se
výpověď z nájmu špatný stav bytu
Míla
 5.4.2015
Dobrý den, máme v pronájmu byt, za který jsme uhradili kauci 4 nájmy předem. S bytem jsou neustále problémy - nešlo topení, tekl bojler, je špatná elektřina, teče potrubí u odpadu a tím, že jsme v přízemí, všechno zatéká pod dlažbu, byt je provlhlý-zdi plesniví dokonce se tady vyskytují šváby- to vše jsme zjistili až po nastěhování. Některé nedostatky byly odstraněny, ale zdaleka ne všechny a z toho důvodu jsme 2 krát nezaplatili nájem. Nájemní smlouvu máme na dobu určitou s trojměsíční výpovědní lhůtou. Majitelka nám vyhrožuje okamžitou výpovědí a to z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy. Má na toto právo? a můžeme dát my okamžitou výpověď z důvodu zlého stavu bytu? a s tím vrácení zbylé části kauce?? Děkuji za odpověď.

 
Poradnavýpověď z nájmu špatný stav bytu
pronájmy nemovitostí
 15.4.2015
ano můžete smlouvu vypovědět a to podle § 2227 který říká Stane-li se věc nepoužitelnou k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a to z důvodů, které nejsou na straně nájemce, má nájemce právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Záleží však na tom zda se v bytě opravdu nedá bydlet ( například plíseň vlhko apod.), také je důležité v jakém stavu jste byt převzali a nebo již v tomto stavu převzali. V každém případě musíte pronajímatele písemně vyzvat k nápravě. Na druhé straně neplacení nájemného je opravdu hrubé porušení nájemní smlouvy a důvod k výpovědi ze strany pronajímatele  
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.