Přihlásit se
nájemní smlouva na dobu určitou a výpověď
Hynek Olomouc
 18.3.2013
mám uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem bytu na dobu určitou na 1.rok můžu dát výpověď z nájmu? Majitel mi říká že to vypovědět nemohu. Děkuji hynek

 
Poradnanájemní smlouva na dobu určitou a výpověď
pronájmy nemovitostí
 18.3.2013
Nájemce múže vypovědět smlouvu bez udání důvodů a to i v případě že byla v nájemní smlouvě sjednaná lhůta na dobu určitou. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.  
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.