Přihlásit se
výpověď z pronájmu bytu pronajímatelem
Karel Kladno
 10.3.2013
Nájemník dělá nepořádek hluk a ted mi dluží i nájemné můžu to s ním ukončit? děkuji Karel Kladno

 
Poradnavýpověď z pronájmu bytu pronajímatelem
pronájmy nemovitostí
 10.3.2013
Bez přivolení soudu můžete jako pronajímatel dát výpověď například když nájemník neplatí nájem ( je to v případě že nezaplatí nájemné včetně služeb ve výši trojnásobku měsíčního nájemného), pak také když navzdory písemné výstraze hrubě porušuje dobré mravy v domě ( například dělá hluk, znečišťuje dům, chová se neurvale vůči ostatním v domě atd. ), nebo nájemník do 15.dnů nenahlásil změnu v počtu bydlících osob. Ve výpovědi je nutné uvést důvod, výpovědní lhůtu a poučení že se nájemce může odvolat do 60 dnů k soudu. Pokud se nájemník neodvolá je výpověď platná a musí se vystěhovat. Ze zákona je však pronajímatel povinen nájemci zajistit odpovídající bydlení nebo minimálně přístřeší ( tak praví zákon a je na šikovnosti a možnostech pronajímatele kde takové přístřeší zajistí). Pokud se však nájemník odvolá je potřeba počkat na vyjádření soudu a podle toho konat. Je dobré nájemníkovi vysvětlit, že pokud naplnil podstatu výpovědi tak soud prohraje a bude to pro něj velmi nákladné, v případě že je do toho ještě zapojen exekutor tak i finančně likvidační. Nejlepší je proto rozumná dohoda mezi pronajímatelem a nájemce. Pokud však není dohoda možná čeká obě strany velmi tíživá a smutná doba. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.