Přihlásit se
ještě k dotazu další podnájem bez souhlasu pronajímatele
Markéta
 13.2.2013
Ok, dejme tomu, že tam to ustanovení není. Co když nebude nájemník chtít ten dodatek podepsat? Pokud to pronajímá dál, tak to nám samozřejmě neřekne, stačí to v případném sporu doložit svědectvím sousedů, že se tam trvale pohybují jiné osoby? Díky

 
Poradnaještě k dotazu další podnájem bez souhlasu pronají
pronajmy nemovitosti
 13.2.2013
pro případ, že by nájemce tento dodatek nechtěl uzavřít, uplatněte § 689 OZ - pro přehlednost uvádíme část tohoto paragrafu: (1) Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. (2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. (3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. Když se nebude chtít nájemce dohodnout dejte mu výpověď za hrubé porušení nájemní smlouvy ( toto lze uplatnit i v případě, že tato ustanovení v nájemní smlouvě nemáte, protože zákon je nadřazený smlouvě ) 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.