Přihlásit se
Podklady pro ověření specifikace bytu k pronájmu
Romana Liberec
 12.2.2013
Musím k nájemní smlouvě na pronájem bytu v osobním vlastnictví přikládat výpis z katastru nemovitostí? Nájemník to po mně totiž chce, ale nevím, jestli na to má právo. Romana Liberec

 
PoradnaPodklady pro ověření specifikace bytu k pronájmu
pronajmy nemovitosti
 12.2.2013
Z jiného dokumentu než z příslušného listu vlastnictví se to nedozví, protože i kdybyste měla v OP trvalé bydliště v pronajímané nemovitosti, zdaleka to nemusí znamenat, že ji i vlastníte. Pro klid svůj i nájemce vám doporučuji LV ke smlouvě přiložit a prokázat se dokladem totožnosti, určitě to přispěje k vašim rovným vztahům hned od počátku. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.