Přihlásit se
prohlídky pronajímaného bytu kupujícím
V K Pardubice
 12.2.2013
Byt, který pronajímám, zároveň také prodávám, o čemž moji nájemníci před uzavřením smlouvy věděli a se zpřístupňováním bytu k prohlídkám souhlasili. Za to ode mě dostali slevu z nájmu. To ale ve smlouvě na pronájem bytu není a nyní jeho zpřístupňování odmítají. Tato dohoda byla jen ústní, mezi námi. Co mám dělat? Děkuji Vladimír Pardubice

 
Poradnaprohlídky pronajímaného bytu kupujícím
pronajmy nemovitosti
 12.2.2013
Z důvodu porušení ústní dohody ohledně slevy na nájmu (ústní dohoda je vymahatelná), kterou vaši nájemníci dostali za určitou „protislužbu“ (umožnění prohlídek), vám nezbývá, než se bránit. Doporučujeme připravit 3 varianty dodatku k nájemní smlouvě: ad1) do dodatku dejte vše, co bylo předmětem vaší ústní dohody, tj. úleva na nájemném ze zpřístupňování bytu, ad2.) dodatek s nájemným v původní výši bez slevy, ad3.) výpověď z nájmu z důvodu potřeby bytu pro vlastní rodinu, jinou možnost výpovědi zákon pronajímateli neumožňuje. Pokud s nimi máte smlouvu na pronájem bytu na dobu určitou, nájemní právo vašeho nájemce zanikne také uplynutím sjednané doby nájmu, ale pro vás by to znamenalo počkat s prodejem až do tohoto data. Nicméně jistě máte ve smlouvě klauzuli o tom, že posledním měsíc před koncem sjednané doby nájmu jsou nájemci povinni umožňovat prohlídky bytu a tento zpřístupňovat - je to standardní. Záleží na tom, jak na prodej spěcháte, takže podle toho si vyberte vhodnou variantu. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.