Přihlásit se
Pronájem bytu kauce
Josef Hrdka
 29.1.2013
Pronájem bytu kauce .Chci si na pronájem bytu stanovit kauci ve výši 3 měsíčních nájmů vč. poplatků, protože se jedná o luxusně a plně zařízený byt. Je to přípustné? Kolik je normální a kolik nejvíc, abych se nedopustil nějakého přestupku? děkuji Josef Hrdka Plzeň

 
PoradnaPronájem bytu kauce
pronájmy nemovitostí
 29.1.2013
Výše kauce sjednaná na pronájem bytu je na zvážení pronajímatele. Tři měsíční nájmy jsou dosti vysoká kauce, což se ale při luxusním a drahém vybavení dá pochopit. Pokud Vám takto vysoká kauce potenciální zájemce na pronájem bytu neodradí a zájem potrvá, je to v pořádku. Dle našeho názoru budete ale v dnešní době takto vysokou kaucí co do počtu zájemců značně omezen a nemovitost budete těžce pronajímat. Běžná je kauce ve výši jednoho nájmu a ošetřuje ji § 686a. Podle něj je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Výše složených peněžních prostředků při podpisu smlouvy na pronájem bytu nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce. Po skončení smlouvy na pronájem bytu je pronajímatel povinen vrátit nájemci složené peněžní prostředky s příslušenstvím, pokud nebyly oprávněně čerpány, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.