Přihlásit se
výpovědní lhůta
Marie
 14.1.2013
Chtěla bych vědět, jestli si můžu dát do smlouvy výpovědní lhůtu na pronájem bytu podle libosti (konkrétně mi jde o 1měsíční), nebo je takové smlouvě nadřazený nějaký zákon, který to upravuje. Byla by pak moje lhůta neplatná, kdyby se do toho po právní stránce nájemník obul a nechtěl se mi vystěhovat např. dříve než za 2 nebo 3 měsíce? děkuji marie Praha 4

 
PoradnaOdpověď - Výpovědní lhůta
doktor Rent pronájmy nemovitostí
 14.1.2013
Veškeré smlouvy které se vztahují na pronájem bytu se řídí Občanským zákoníkem, takže výpovědní lhůta by měla být v souladu s ním - abyste měla jistotu, že nebude právně napadnutelná. Podle OZ zanikne pronájem bytu písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi ze strany nájemníka musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď ze smlouvy na pronájem bytu doručena druhému účastníkovi. V případě, že pronájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby. Výpověď ze strany pronajímatele je možná pouze v souladu s § 711 a § 711a, 
 Zpět

Spustili jsme pro vás novou poradnu.