Přihlásit se

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

(dále jen "Obchodní podmínky")
 

 

I. Ustanovení pro registrované uživatele


(1) Registrovaný uživatel (dále jen „inzerent“) musí být přímým vlastníkem nemovitosti nebo přímým nájemcem nemovitosti v družstevním vlastnictví, kterou zde nabízí, a nesmí zde inzerovat za účelem výdělečné realitní činnosti (činnosti spojené se zprostředkovatelskou provizí). Inzerent bere na vědomí, že pokud zde bude inzerovat za účelem výdělečné realitní činnosti (činnosti spojené se zprostředkovatelskou provizí), bude jeho inzerát bez dalšího a bez náhrady okamžitě vymazán. Dále bere na vědomí, že se takovým jednáním vystavuje mimo jiné i nebezpečí trestního stíhání.

(2)
Všechny údaje týkající se osoby inzerenta i údaje o nabízené nemovitosti musí být pravdivé a nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky.

(3) Inzerent si je vědom, že není oprávněn zpřístupnit své heslo pro přístup do Správy inzerce registrovaného uživatele třetím osobám a přijímá osobní zodpovědnost za případné zneužití, kdyby takový přístup třetím osobám umožnil.

(4) Inzerent se zavazuje, že v případě změny informací o nabízené nemovitosti či o své osobě bude svou nabídku či své registrační údaje aktualizovat, protože za obsah a správnost na tomto portálu uváděných údajů je osobně zodpovědný.

(5) Inzerent souhlasí s poskytnutím osobních údajů do registrace a bere na vědomí, že provozovatel inzertního portálu www.pronajmynemovitosti.cz shromažďuje tyto údaje pouze za účelem identifikace inzerenta a údaje nejsou dále zpracovávány.


II. Všeobecná ustanovení pro všechny uživatele


(1) Jakékoli jednotlivé užití obsahu portálu či jeho části jako autorského díla dle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je porušením autorských práv s odpovídajícími právními následky.
 

 

III. Závěrečná ustanovení


(1) Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30. ledna 2012.

V Praze dne 30. ledna 2012

Libor Hrdina, předseda představenstva RealMak a.s.

 

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky ke stažení ve formátu PDF

Spustili jsme pro vás novou poradnu.